ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ได้เปิดรับฟังความเห็น หลักการในการห้ามผู้ประกอบการทรัพย์สินดิจิทัล ให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากทรัพย์สินดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ (deposit taking & lending) เพื่อป้องกันผู้ซื้อขายและประชาชนจากการเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม และเพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานกำกับ จนบางทีอาจนำมาซึ่งความย่ำแย่ของประชาชน

เนื่องมาจากยังไม่มีการควบคุมดูแลทั้งในและต่างแดน และตอนนี้มีผู้ให้บริการในต่างชาติหลายรายที่ประสบพบปัญหาด้านสภาพคล่องจนกระทั่งจำเป็นต้องหยุดให้บริการและมีการยับยั้งการถอนทรัพย์สินดิจิทัลของลูกค้า ก.ล.ต.

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับหลักการสำหรับการควบคุมดูแล โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ประกอบการทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลและก็นำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมเงินหรือลงทุนแล้วก็จ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบการทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก แม้ว่าผลตอบแทนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมิได้มาจากการนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปหาประโยชน์ (เป็นต้นว่า อาจมาจากงบประมาณสนับสนุนการขายของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม เป็นต้น) ก็ตาม เว้นแต่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการขายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3.ห้ามทำการประชาสัมพันธ์หรือชวนคนทั่วๆไปหรือทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ดังเช่น เป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างแดนผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบการได้ เป็นต้น

ยิ่งไปกว่านี้ ก.ล.ต.ยังได้เปิดรับฟังความเห็นหลักการ เกี่ยวกับการแก้ไขการเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและการกำหนดราคาการซื้อทรัพย์สินดิจิทัลต่อธุรกรรมขั้นต่ำ 5,000 บาท เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า การลงทุนและการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน และสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่พอดี สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสินค้า รวมถึงได้ข้อมูลประกอบกิจการตัดสินใจอย่างเพียงพอ